Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 28 iulie 2022, ora 14,00

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 28 iulie 2022, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 28 iulie 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 706/20.07.2022.

Proiectul ordinii de zi:

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 23 iunie 2022.
  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 59/2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate pe raza UAT Negreşti și a HCL nr. 13/2022 pentru modificarea anexei la HCL nr. 59/2022 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate pe raza UAT Negreşti.
  2. Proiect de hotărâre privind organizarea Bâlciului Tradițional în oraşul Negreşti în anul 2022.
  3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Poiana” pentru biserica din sat “Valea Mare” din bugetul local al orașului Negrești.
  4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 14470 mp, Nr. cadastral 70235, C.F. nr. 70235, situat în orașul Negrești, str. 1 Decembrie, nr. 46, județul Vaslui, aflat în domeniul privat al Orașului Negrești, județul Vaslui, în vederea înscrierii loturilor în Cartea Funciară.
  5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 4128 mp, Nr. cadastral 72751, C.F. nr. 72751, situat în orașul Negrești, strada Nicolae Bălcescu, nr. 9A, județul Vaslui – garaje și magazii – bloc 9, aflat în domeniul privat al Orașului Negrești, județul Vaslui, în vederea înscrierii loturilor în Cartea Funciară.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a apartamentului cu o cameră și dependințe situat în Negrești, strada Gării, Bl. G2, Sc. A, Et. 2, Ap.9, județul Vaslui, aflat în proprietatea privată a Orașului Negrești.
  7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local Negreşti.
  8. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul II – anul 2022.
  9. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous INFORMARE privind modificarile aduse Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase avand ca efect producerea secetei pedologice

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti