Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 28 aprilie 2022, ora 14,00

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 28 aprilie 2022, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 28 aprilie 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 479/18.04.2022.

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești, convocată de îndată, din data de 06 aprilie 2022
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului intravilan, în suprafață de 3474 mp, Nr. cadastral 70382, C.F. nr. 70382, aflat în domeniul privat al Orașului Negrești, județul Vaslui, în vederea înscrierii loturilor în Cartea Funciară
 2. Proiect de hotărâre pentru retragerea dreptului de folosință gratuită a unui teren în suprafață de 500 mp aparținând domeniului privat al orașului Negrești, atribuit [date cu caracter personal] în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003.
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune a actualului concesionar, a terenului în suprafață de 25 mp, situat în Negrești, str. Păcii, nr. 1, Județul Vaslui.
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023.
 5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea acordării unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite din fondurile statului aflate în domeniul privat al orașului Negreşti.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 32/2022 privind aprobarea vânzării unui număr de 7 locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate pe raza UAT Negreşti.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 2 locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate pe raza UAT Negreşti.
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Administrația Națională “Apele Romane” Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, a patru terenuri, aflate în proprietatea privată a orașului Negrești, județul Vaslui pentru implementarea proiectului WATMAN – “Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”.
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Negrești.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului orașului Negrești, județul Vaslui.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiție ,,Construire de locuințe pentru tineri/ locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ, oraș Negrești, județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2022.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al oraşului Negreşti şi a situaţiilor financiare pentru anul 2021.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 38/24 martie 2022 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă sau prin licitație publică a unor suprafețe de pășuni aflate în domeniul public al orașului Negrești.
 15. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local Negreşti.
 16. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ORĂȘENESC NEGREȘTI!

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti