Convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 27 septembrie 2022, ora 14,00

Convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 27 septembrie 2022, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 27 septembrie 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 937/19.09.2022.

Proiectul ordinii de zi:

Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Negreşti, din data de 14 septembrie 2022.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism pentru construire „BISERICĂ DE RIT ORTODOX”, strada Mihail Kogălniceanu, 96, oraş Negreşti, judeţul Vaslui.
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Unităţii Administrativ Teritoriale Oraş Negreşti, judeţul VASLUI, în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii
 3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 53,51 mp, situat în Negreşti, Unirii, BI. E2, Se. C, Parter, aflat în domeniul privat al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 26,39 mp şi dependinţe ale acestuia în suprafaţă de 11,10 mp, situat în Negreşti, Decebal, nr. 5, aflat în domeniul privat al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
 5. Proiect de hotărâre 120/08.09.2022 privind vânzarea unei locuinţe aparţinând fondului locativ al oraşului Negreşti către actualul chiriaş.
 6. Proiect de hotărâre 122/15.09.2022 privind vânzarea unei locuinţe aparţinând fondului locativ al oraşului Negreşti către actualul chiriaş.
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Negreşti care să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1, Sat Parpaniţa – Negreşti, pentru anul şcolar 2022-2023 .
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Negreşti care să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti, pentru anul şcolar 2022-2023 .
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Negreşti care să facă parte din Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Norocel” – Negreşti, pentru anul şcolar 2022-2023.
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit „Norocel” Negreşti, judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2022 – 2023.
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale m.1, Sat Parpaniţa – Negreşti, judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2022 – 2023.
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Mihai David” Negreşti, judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2022-2023.
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti, judeţul Vaslui, pentru anul şcolar 2022 -2023.
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea VI a bugetului local al oraşului Negreşti pe anul 2022.
 15. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren în suprafaţă de 500 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Negreşti, atribuit doamnei Bunduc Cătălina Mihaela în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile legii m. 15/2003.
 16. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren în suprafaţă de 500 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Negreşti, atribuit domnului Bunduc Vasile în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003.
 17. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren în suprafaţă de 500 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Negreşti, atribuit doamnei Cantea Alexandra Maria în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003.
 18. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren în suprafaţă de 500 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Negreşti, atribuit doamnei Chirica Georgiana Iuliana în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003.
 19. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren în suprafaţă de 500 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Negreşti, atribuit domnului Coman Alexandru în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003.
 20. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren în suprafaţă de 500 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Negreşti, atribuit domnului Iordache Maricel Valer în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003.
 21. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra lotului de teren în suprafaţă de 500 mp aparţinând domeniului privat al oraşului Negreşti, atribuit doamnei Roman Alina Elena în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile legii nr. 15/2003.
 22. Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Convocarea de indata a Consiliului local al orașului Negrești în ședință extraordinară, pentru data de 14 septembrie 2022

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti