Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 27 ianuarie 2022

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 27 ianuarie 2022

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 27 ianuarie 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 40/17.01.2022.

Proiectul ordinii de zi

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 22 decembrie 2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al oraşului Negrești”, respectiv a “Certificatului de Fiu/Fiică al/a oraşului Negrești”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.151/2021 privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea SC HELIOS&WIND SRL asupra unor terenuri proprietate publică a U.A.T. Oraș Negrești, județul Vaslui.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 5.088.200 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2021
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiție ,,Extindere sistem video stradal, oraș Negrești, județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2022.
 6. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție ,,Reparații și asfaltare alei, oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2022.
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 62,9 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 28,7 mp, situat în Negrești, str. Decebal, nr. 5, aflat în domeniul public al orașului Negrești, județul Vaslui.
 8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Negreşti, pentru anul 2022/2023.\
 9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local Negreşti.
 10. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV – anul 2021.
 11. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2022

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti