Consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2022

Consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Orașului Negrești a iniţiat procedura de consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2022.

În acest context am procedat la afişarea la sediul Primăriei Oraşului Negreşti, în spaţiu accesibil publicului, a documentaţiei privind bugetul local la Orașului Negreşti pentru anul 2022, precum şi publicarea acesteia pe
site-ul Primăriei oraşului Negreşti – www.negresti.ro.

Documente afişate:

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, în perioada 13.01.2022 – 27.01.2022 pe adresa:
Primăria oraşului Negreşti, strada Nicolae Bălcescu, nr.1, jud. Vaslui, 735200.

Prezentul proiect de buget va suporta  modificări urmare a propunerilor ce vor fi făcute cât și a comunicărilor pe care le vom primi pentru sume defalcate din TVA cheltuieli descentralizate, pentru finanțarea costului standard pe elev și pentru bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Propunerile şi recomandările pot fi transmise şi la sediul Primăriei oraşului Negreşti – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail inforpnegresti@gmail.com.

Previous INVITAŢIE DE PARTICIPARE – achiziţia publică: „Servicii de mentenanţă şi reparaţii la sistemul de supraveghere video stradal al oraşului Negreşti”.

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti