Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 27 aprilie 2023

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 27 aprilie 2023

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 27 aprilie 2023, ora 15,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 527/19.04.2023.

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești din data de  30 martie 2023.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Negrești pentru anul 2023.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului orașului Negrești, județul Vaslui.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Negrești.
  4. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public local a imobilului (drum) în suprafață de 1037 mp, situat în sat Glodeni, orașul Negrești, județul Vaslui.
  5. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea SC HELIOS&WIND SRL asupra unor terenuri proprietate publică a U.A.T. Oraș Negrești, județul Vaslui.
  6. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
  7. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a  majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale și nefiscale principale restante la data de 31.12.2022 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza UAT Negreşti.
  8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2024.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al oraşului Negreşti şi a situaţiilor financiare pentru anul 2022.
  10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului Local Negreşti.
  11. Raport de activitate al serviciului de Poliţie locală Negreşti pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.
  12. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul I – anul 2023.
  13. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Anunt organizare concurs de recrutare, Piata agroalimentara, administrator si casier, 12.05.2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti