Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 25 ianuarie 2023, ora 15,00

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 25 ianuarie 2023, ora 15,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 25 ianuarie 2023, ora 15,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 25/13.01.2023.

Proiectul ordinii de zi:

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești convocată de îndată, din data de  28 decembrie 2022.
 1. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Negrești, pentru anul școlar 2023/2024.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2023.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din orașul Negrești, județul Vaslui.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Negrești în Adunarea Generală a Acționarilor, a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire clădire spații comerciale și servicii P+1”, strada Nicolae Bălcescu, nr.1A, oraș Negrești, județul Vaslui.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Construire supermarket și magazin produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, branșamente la utilități și organizare de șantier” Vaslui, oraș Negrești, strada Decebal nr. 4.
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 29,2 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 16,7 mp, situat în  Negrești, strada Unirii, Bl. E2, Sc. C, Parter, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Negrești.
 9. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV – anul 2022.
 10. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Consultare publică privind Proiectul bugetului local al oraşului Negreşti pentru anul 2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti