Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 24 octombrie 2023

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 24 octombrie 2023

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 24 octombrie 2023, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 964/16.10.2023.

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești din data de 28 septembrie 2023.
 1. Proiect de hotărâre privind Programul de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile din administrarea oraşului Negreşti, în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joacă, locurile de odihnă, și terenurile de sport aflate în administrarea Orașului Negrești, județul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre privind alipirea a trei imobile situate în orașul Negrești, județul Vaslui.
 4. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public a terenului în suprafață de 724 mp reprezentând teren intravilan cu categoria de folosință “drum”, situat în orașul Negrești, județul Vaslui.
 5. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a unui teren în suprafață de 4639 mp situat în Negrești, județul Vaslui.
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafața de 280 mp, reprezentând teren intravilan cu categoria de folosință “curți construcții”, situat în strada 13 Septembrie, orașul Negrești, județul Vaslui.
 7. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a unui teren în suprafață de 1047 mp situat în strada Gării, oraș Negrești, județul Vaslui.
 8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 31316 mp, aflat în domeniul public al Orașului Negrești, județul Vaslui, în vederea înscrierii loturilor în Cartea Funciară.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism pentru Modificare zonă funcțională în vederea construirii: „Sală de evenimente, anexe, alei betonate pietonale, parcare, terasă, spații verzi și împrejmuire”, jud. Vaslui, oraș Negrești, str. 1 Decembrie, nr.73.
 10. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru trimestrul III – anul 2023.
 11. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Anunţ privind scutirea majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti