Anunţ privind scutirea majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice

Anunţ privind scutirea majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice

Vă reamintim că până la data de 29 noiembrie 2023 puteți beneficia de scutirea majorărilor de întârziere aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Negrești nr. 54/27.04.2023.

Pot beneficia de scutirea de la plata majorărilor în cuantum de minim 150 lei existente în sold la data aprobării solicitării de scutire, contribuabilii persoane fizice care au obligaţii fiscale restante şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • contribuabilul stinge integral obligațiile fiscale principale și amenzile exigibile, până la data depunerii cererii temeinic justificate, dar nu mai târziu de 29.11.2023, inclusiv;
  • contribuabilul are depuse toate declarațiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  • contribuabilul depune cererea temeinic justificată, până la data de 29.11.2023 inclusiv, la registratura UAT oraşul Negreşti, însoţită de fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor.

Nu se anulează accesoriile achitate până la data intrării în vigoare a hotărârii.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la Serviciul Impozte si Taxe Locale din str. M. Sadoveanu, nr. 4, la telefon 0235457679, int. 127 sau prin email la adresa itx@negresti.ro.

Previous ANUNŢ referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind clasificarea și atribuirea de denumire unui drum  de interes public local în categoria funcțională ”Străzi”, din orașul Negrești, județul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti