Convocarea Consiliului local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 24 martie 2022, ora 14.00

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 24 martie 2022, ora 14.00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 24 martie 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 291/16.03.2022.

Proiectul ordinii de zi:

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 24 februarie 2022.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de evaluare pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor în vederea închirierii unui spațiu pentru sediu / desfășurarea activităților specifice de către asociațiile și fundațiile, constituite în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109 din 21.12.2020 privind aprobarea „Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS, oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 7 locuințe construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe aflate pe raza UAT Negrești.
 4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la C.L nr. 80/30.07.2021, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului local al oraşului Negreşti, pe anul 2022.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat pentru semestrul II, anul şcolar 2021/2022.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondurilor constituite din cota de dezvoltare şi redevenţă din preţurile şi tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiție ,,Sistem de securitate în clădirea (fostă) Policlinică orășenească, strada Mihail Sadoveanu, nr. 4, pentru birouri impozite și taxe locale, Oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2022.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă sau prin licitație publică a unor suprafețe de pășuni aflate în domeniul public al orașului Negrești.
 10. Raportul de activitate al Serviciului Impozite și taxe locale, pentru anul 2021.
 11. Raportul de activitate al Bibliotecii orășenești ”Constantin Macarovici” Negrești pentru anul 2021.
 12. Proiect de activități al Bibliotecii orășenești ”Constantin Macarovici” Negrești pentru anul 2021.
 13. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous În perioada 14 martie – 15 mai începe prima etapă de colectare a datelor de la populație în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti