Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de  24 februarie 2022

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de  24 februarie 2022

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 24 februarie 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 101/16.02.2022.

Proiectul ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor (adeverințe notare), executate fără autorizație de construcție, (mai vechi de trei ani) pentru care împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art.31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, nu mai permite sancționarea.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local al orașului Negrești pentru anul 2022.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr 54/30.05.2018 și a H.C.L. nr. 69/30.08.2019 .
  4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune a actualului concesionar, a terenului în suprafață de 214 mp, situat în Negrești, str. Pieței, nr. 3, Județul Vaslui.
  5. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, sat Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei Dobra Georgiana Gabriela.
  6. Proiect de hotărâre privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Negrești, sat Cioatele, pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, doamnei Șofran Ionela Lenuța.
  7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 163,93, situat în  Negrești, str. Decebal, nr. 5, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
  8. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în vederea constituirii comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Negrești, județul Vaslui.
  9. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Prefectul județului Vaslui acordă audiențe lunar, la sediul Primăriei orașului Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti