Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 23 iunie 2022, ora 14,00

Convocarea Consiliului local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 23 iunie 2022, ora 14,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 23 iunie 2022, ora 14,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 586/14.06.2022.
 

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 31 mai 2022.
 • Depunerea jurământului de către domnul consilier local supleant Benchia Virgil, al cărui mandat a fost validat.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 90/04.11.2020 privind aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Negrești, județul Vaslui.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință pentru sediu/desfășurarea activităților specifice de către asociațiile și fundațiile, constituite în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.
 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului teren în suprafață de 500 mp, din proprietatea privată a orașului Negrești, către Parohia nr. 2 Negrești, jud. Vaslui, în vederea construirii unei case parohiale.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiție ,,Rețea alimentare cu apă, interconectarea rețelelor străzilor M. Kogălniceanu și D. Cantemir, Oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2022.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiție ,,Extindere rețea de canalizare strada Abator, Oraș Negrești, Județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2022.
 6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Proiect tipConstruire bază sportivă tip 1, Decebal, nr. 6, oraș Negrești, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”- Corp B, judeţul Vaslui”.
 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de  46,6 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 32,5 mp,  situat în  Negrești, str. Decebal, nr. 5, aflat în domeniul public al orașului Negrești, județul Vaslui.
 8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de  66,2 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 18,7 mp,  situat în  Negrești, str. Decebal, nr. 5, aflat în domeniul public al orașului Negrești, județul Vaslui.
 9.  Proiect de hotărâre privind rectificarea III a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2022.
 10. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous ANUNT, privind intenţia elaborării PUZ – „BISERICĂ DE RIT ORTODOX” strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti