ANUNT, privind intenţia elaborării PUZ – „BISERICĂ DE RIT ORTODOX” strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

ANUNT, privind intenţia elaborării PUZ – „BISERICĂ DE RIT ORTODOX” strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Primăria oraşului Negreşti anunţă intenţia elaborării unui plan urbanistic zonal pentru „BISERICĂ DE RIT ORTODOX”, strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraş Negreşti, judeţul Vaslui, conform proiectului întocmit de către SC NEOHABITAT-OFFICE S.R.L. Vaslui – arh. Toma Mariana.

Prin planul urbanistic zonal iniţiat de către beneficiarul Parohia Siliştea, persoană juridică, se doreşte construirea unei biserici de rit ortodox pe terenul aflat la strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraş Negreşti , judeţul Vaslui.

Pe terenul de amplasament, beneficiara are drept de proprietate conform contractului de donaţie nr. 142 din 05.05 .2004.

Viitorul P.U.Z. a fost solicitat de către Primăria oraşului Negreşti, ca urmare a faptului:

– conform PUG al oraşului Negreşti, imobilul cu nr. 71583 aparţine zonei pentru locuinţe(L), Subzonei de locuinţe individuale cu caracter urban (LI) – UTR 14, categoriei de folosinţa arabil.

Reglementările pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

  1. Funcţiunea – zonă de instituţii publice şi servicii de interes general(IS), subzona activitătilor legate de culte l (ISc) – nou propusă.
  • POT max propus = 30 %
  • CUT max propus = O, 70 ADC/mp teren
  • Regim maxim de înâlţime – H max= 22.00 m
  • Limite de construibilitate: S(aliniament): 63 ,00 m; N(limita posterioară):  86,89 m; V(limita stânga): 0,75 m; E(limita dreapta): 7,69 m.

– Accesul se face din parcela cu NC 71732, proprietatea beneficiarului investiţiei(Parohia Siliştea, comuna Todireşti).

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 21/2011, în perioada 16.06.2022 -26.06.2022 publicul poate să consulte şi sa-şi exprime opinia, în scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primăriei oraşului Negreşti –

Centrul de Relaţii cu publicul, în intervalul orar destinat preluării documentelor ( 8:00-16:30).

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare PUZ şi se vor transmite pe adresa Primăriei la Compartimentul urbanism: inforpnegresti@gmail.com.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.negresti.ro la sectiunea Elaborări planuri urbanistice;

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Chetroşanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei oraşului Negreşti – Compartimentul informare şi relaţii cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com.

Previous 𝗢𝗕𝗜𝗘𝗖𝗧𝗘 𝗚𝗔̆𝗦𝗜𝗧𝗘, 𝗔𝗙𝗟𝗔𝗧𝗘 𝗜̂𝗡 𝗖𝗨𝗦𝗧𝗢𝗗𝗜𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧̦𝗜𝗘𝗜 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟𝗘 𝗡𝗘𝗚𝗥𝗘𝗦̦𝗧𝗜

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti