Convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 13,00

Convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 13,00

Se aduce la cunoștință publică convocarea Consiliului Local al Orașului Negrești, care va avea loc în data de 28 ianuarie 2021, ora 13,00- la sediul Primăriei Orașului Negrești, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în Dispoziția Primarului Orașului Negrești nr. 55/20.01.2021.
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Negreşti, convocată pentru data de 11 ianuarie 2021.
 1. Proiect de hotărâre, privind concesionarea prin licitaţie publică a unei construcţii anexă, în suprafaţă de 224 mp, situată în oraşul Negreşti, strada Ion Creangă, nr. 5, aflată în domeniul privat al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
 2. Proiect de hotărâre, privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 74,2 mp, situat în Negreşti, strada Unirii, bi. E2, sc. C, parter, aflat în domeniul privat al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
 3. Proiect de hotărâre, privind desemnarea consilierilor locali în vederea constituirii comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui, pentru activitatea desfăşurată în anul 2020.
 4. Proiect de hotărâre, pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza U.A.T. Negreşti, judeţul Vaslui.
 5. Proiect de hotărâre, privind introducerea obiectivului de investiţii „Extinderea Reţelei de Distribuţie a Energiei Electrice, Suburbia Cioatele, loturi de casă”, oraş Negreşti, judeţul Vaslui, în Programul anual de investiţii al oraşului Negreşti, pe anul 2020.
 6. Proiect de hotărâre, privind organizarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Negreşti, pentru anul 2021/2022.
 7. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiţie „Extindere conducte de distribuţie gaz natural în Oraşul Negreşti, Judeţul Vaslui, strada George Enescu, în lungime de L=200 m”, în Programul anual de investiţii a Oraşului Negreşti-2021.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la Obiectivul de investiţie „Extindere conducte de distribuţie gaz natural în Oraşul Negreşti, Judeţul Vaslui, strada George Enescu, în lungime de L=200 m”.
 9. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiţie „Creşterea eficienţei energetice la Şcoala Generală Mihai David, Oraşul Negreşti, Judeţul Vaslui, prin modernizare clădirilor existente cu destinaţia unitate de învăţământ”, în Programul anual de investiţii a Oraşului Negreşti-2021.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 599.749,00 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2020.
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suplimentări la finanţarea de bază pentru Grădiniţa cu Program Prelungit „Norocel” Negreşti, în sumă de 6.000 lei, pe anul 2021.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 103/28 noiembrie 2019, privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Negreşti, judeţul Vaslui.
 13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 14. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pentru anul 2020.
 15. Informare privind însuşirea procesului verbal de constatare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor deciziei Camerei de Conturi nr. 39/18.12.2020 încheiată în urma misiunii de audit financiar asupra Contului de execuţie pe anul 2019.
 16. Întrebări, interpelări şi informarea consilierilor locali.

Toate documentele aferente sedintei pot fi consultate in Monitorul Oficial. 

Consulta proiectele de hotarari

Consulta Procesul verbal

Previous Schema de minimis pentru agenții economici care investesc în orașul Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti