Schema de minimis pentru agenții economici care investesc în orașul Negrești

Schema de minimis pentru agenții economici care investesc în orașul Negrești

Primăria orașului Negrești aduce la cunoștința agenților economici interesați că a fost aprobată Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul orașului Negrești.

Scopul schemei de minimis este crearea de noi locuri de muncă în orașul Negrești pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, realizarea de beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade îndelungate de timp, stimularea întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a orașului Negrești și care dezvoltă activităţi economice cu efecte în plan economico-social.

Ajutorul de minimis, potrivit schemei propuse, constă în scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care efectuează o investiție inițială în orașul Negrești, care depășește echivalentul în lei a 50.000 euro, iar după finalizarea investiției asigură crearea unui număr de cel puțin 3 noi locuri de muncă.

Scutirea la plată a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren se acordă pe o perioadă de până la 3 ani, pe baza criteriilor de acordare, fără a depăși termenul final al schemei de ajutor de minimis, 31.12.2023.

Pentru a fi eligibilă, întreprinderea solicitantă a ajutorului de minimis trebuie să îndeplinească condiția să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro, iar în cazul întreprinderii care activează în sectorul rutier a 100.000 euro.

Pentru relații suplimentare persoanele interesate se pot adresa la sediul Primăriei Negrești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, la telefon 0235457679, int. 127 sau prin email la adresa itx@negresti.ro.

– Primar, Rusu Petru -Cristinel

Previous Noi servicii electronice începând cu anul 2021

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti