Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 30 martie 2021, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară, pentru data de 30 martie 2021, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, care va avea loc în data de 30 martie 2021, ora 14,00 la sediul primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 206/18.03.2021.

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, convocată pentru data de 25 februarie 2021.
 1. Proiect de hotărâre privind modalitatea de calcul a chiriilor pentru locuințele de tip ANL.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea unor fapte care afectează climatul social, stabilirea obligațiilor și responsabilităților privind gospodărirea orașului Negrești.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Negrești, județul Vaslui pentru perioada de programare 2021-2027”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2020/2021.
 5. Proiect de hotărâre nr. 34/16.03.2021 privind aprobarea reluării procedurii de selecție pentru ocuparea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C „UTILITĂȚI” S.R.L Negrești, județul Vaslui.
 6. Proiect de hotărâre privind rezervarea unui număr de 13 locuri de parcare necesare autovehiculelor instituției și 2 locuri de parcare rezervate vehiculelor persoanelor cu dizabilități.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 20/2021 pentru aprobarea listei cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe, valabilă în anul 2021.
 8. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 26.319 lei pentru achitarea contravalorii prestării serviciului de salubrizare pentru populație, perioada octombrie-decembrie anul 2020 către ADI Vaslui din taxa specială de salubrizare aferentă anului 2019.
 9. Raport de activitate al Serviciului impozite și taxe locale, fond locativ pentru anul 2020.
 10. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

– Secretar general, Felicia FAUR

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Dezbatere publică – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amenajare a teraselor sezoniere pe domeniul public şi privat

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti