Convocarea de îndată a Consiliului Local în şedinţă extraordinară, pentru data de 25 ianuarie 2021, ora 13,00

Convocarea de îndată a Consiliului Local în şedinţă extraordinară, pentru data de 25 ianuarie 2021, ora 13,00

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea de îndată a Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă extraordinară, care va avea loc în data de 25 ianuarie 2021, ora 13,00 la sediul primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 58/ 22.01.2021.

Proiectul ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție “Racord gaz, retehnologizare centrală termică şi reabilitare termică Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Prichindel, oraş Negreşti, judeţul Vaslui.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție “Racord gaz, retehnologizare centrală termică şi reabilitare termică Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Prichindel, oraş Negreşti, judeţul Vaslui”, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare drumuri în Negreşti Sat şi satele componente: Poiana, Valea Mare, Parpaniţa şi Căzăneşti”.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiții“Reabilitare şi modernizare drumuri în Negreşti Sat şi satele componente: Poiana, Valea Mare, Parpaniţa şi Căzăneşti”.

 

– Secretar general, Felicia FAUR

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 13,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti