ANUNŢ privind vânzarea primelor apartamente ANL  din blocul C1, strada Mihail Kogălniceanu

ANUNŢ privind vânzarea primelor apartamente ANL  din blocul C1, strada Mihail Kogălniceanu

Joi, 13 octombrie 2022, s-au încheiat primele 4 contracte de vânzare-cumpărare cu prețul în rate a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate pe raza UAT Negreşti, strada Mihail Kogălniceanu, blocul C1.

Titularii contractelor de închiriere pot solicita cumpărarea locuinței după minim un an de închiriere neîntreruptă, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta chiriașului.

Prețul de vânzare este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale Hotărârii Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea de calcul a prețului de vânzare a făcut subiectul unor modificări legislative pentru ca vânzarea să se realizeze în avantajul chiriașilor. Astfel, la începutul anului 2021 (dată de la care locuințele ANL din blocul C1 au îndeplinit condițiile legale pentru a fi vândute) prețul de vânzare se stabilea pornind de la valoarea de înlocuire pe metru pătrat (stabilită prin Ordin al ministerului în baza contractelor încheiate cu antreprenorii în anul anterior vânzării locuințelor), rezultând un preț de vânzare mai mare cu mai mult de 100% decât prețul stabilit în condițiile actuale. Prin cele mai noi modificări legislative, calculul valorii de vânzare a locuințelor ANL se realizează în funcție de valoarea de investiție a imobilului, comunicată de ANL prin protocolul de predare-primire a imobilului către autoritatea publică locală, rezultând un preț de vânzare apropiat de cel al pieței.

Opțiunea de cumpărare este în avantajul chiriașilor, atât din punct de vedere al prețului de vânzare, cât și prin facilitățile oferite:

  • până la achitarea ultimei rate locuința este scutită de la plata impozitului,
  • dobânda rămâne neschimbată pe toată durata contractului,
  • dobânda este constituită din dobânda de referință a BNR, la care se adaugă două puncte procentuale și se situează sub nivelul dobânzilor practicate în sistemul bancar
  • achiziționarea în rate a locuinței se realizează cu plata unui avans de minim 15% din valoarea de vânzare
  • prețul se stabilește prin deducerea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției virată către A.N.L.

Vânzarea locuințelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe a fost posibilă prin alocarea de fonduri de la bugetul local pentru realizarea cărților funciare și pentru achiziția/mentenanța unui soft de evidență a ratelor.

În prezent, autoritatea locală intenționează să ofere posibilitatea de cumpărare a locuințelor ANL și pentru chiriașii din strada Unirii, blocul N2, fiind în derulare lucrările de întocmire a cărților funciare.

Pentru informații suplimentare privind prețul și modalitățile de vânzare a locuințelor pentru tineri, vă puteți adresa Serviciului impozite și taxe locale, fond locativ din str. M. Sadoveanu, nr. 4,  la numerele de telefon 0235 457 679 si 0235 457 630, int. 134 sau prin email la itx@negresti.ro.

PRIMAR,

Petru-Cristinel RUSU

Previous Obligativitatea înscrierii în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) pentru colectarea și epurarea apelor uzate al Orașului Negrești

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti