Obligativitatea înscrierii în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) pentru colectarea și epurarea apelor uzate al Orașului Negrești

Obligativitatea înscrierii în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate (SIA) pentru colectarea și epurarea apelor uzate al Orașului Negrești

Primăria Orașului Negrești aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice care dețin sisteme individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (fose vidanjabile, fose septice, stații de epurare) faptul că au obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate.

Termenul limită pentru înscrierea în registru este 27 noiembrie 2022.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietarii spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate au obligația de a se înscrie în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate al Orașului Negrești în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Obligația înregistrării se aplică atât sistemelor existente, cât și celor care sunt în curs de construire!

Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul Orasului Negresti se poate completa și

– Transmite prin email pe adresa inforpnegresti@gmail.com

sau

– depune la sediul Primăriei Orasului Negresti.

Previous ANUNT privind intenția elaborării PUZ – „CONSTRUIRE SUPERMARKET ŞI MAGAZIN PRODUSE DIN CARNE ŞI BRÂNZETURI, ACCESE AUTO ŞI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME PE FAŢADE ŞI ÎN PARCARE, PILON PUBLICITAR LUMINOS, IMPREJMUIRE PERIMETRALĂ, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER” jud. Vaslui, oraș Negrești, str. Decebal nr.4

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti