Anunț privind declanşarea celei de a 5-a etape (mai 2023) a procedurii de atribuire a unui număr de 10 autorizații taxi

Anunț privind declanşarea celei de a 5-a etape (mai 2023) a procedurii de atribuire a unui număr de 10 autorizații taxi

Orașul Negrești declanșează a 5-a etapă pentru procedura de atribuire a 10 autorizații taxi (etapa mai 2023) pentru transportul de persoane în condițiile Legii privind transportul în regim de taxi nr. 38/2003, actualizată.

Documentația va fi depusă la registratura Primăriei Orașului Negrești, str. Nicolae Bălcescu nr. 1.

Informații suplimentare se pot obține la camera nr.4, etaj 1 sau la numărul de telefon 0235/457679 interior 121.

Procedura de atribuire va consta în acordarea punctajelor pentru criteriile de departajare, prevăzute în Anexa nr. II la prezentul anunț.

Atribuirea autorizațiilor taxi pentru transport persoane se va face în ordine descrescătoare a punctajelor obținute, în limita numărului de autorizații supuse procedurii de atribuire.

Documentația necesară participării la procedura de atribuire:

Calendarul procedurii:

Depunere documentaţie şi cerere înscriere în lista de aşteptare şi participare procedură de atribuire

23 Mai 2023-24 Iulie 2023

Analiză cereri, documentaţii, stabilire punctaje

În termen de 10 zile de la data limită de depunere documentatii/cereri

Afişare listă autorizaţii atribuite

În termen de 3 zile de la stabilirea punctajelor

Depuneri contestaţii

În termen de 15 zile de la afişarea listei autorizaţiilor taxi atribuite

Soluţionare contestaţii

În termen de 10 zile de la primirea contestaţiilor

Eliberare autorizaţii

Începând cu finalizarea etapei de soluţionare a contestaţiilor

Previous Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 30 mai 2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti