Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 30 mai 2023

Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești in sedinta ordinara pentru data de 30 mai 2023

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară care va avea loc în data de 30 mai 2023, ora 13,00 la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 607/22.05.2023.

Proiectul ordinii de zi

 • Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Negrești convocată de îndată, din data de 22 mai 2023
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării ca bunuri de uz și de interes public local a bunurilor rezultate din investiția implementată de către SC AQUAVAS Vaslui, cofinanțată din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2024 SMIS 2014+103967, beneficiar orașul Negrești, în cadrul proiectului VS-CL-NE-04 „Stațiile de tratare și de epurare Negrești”- Lot 1 Stația de tratare Negrești și Lot 2 Stația de epurare Negrești.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.19/2022 aprobarea conținutului-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestarea edificării/extinderii construcțiilor (adeverințe notare), executate fără autorizație de construcție, (mai vechi de trei ani) pentru care împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, nu mai permite sancționarea.
 3. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a unui teren în suprafață de 464 mp, situat în sat Parpanița, nr. 151, oraș Negrești, T 57, P 3,3/1, 3/2.
 4. Proiect de hotărâre privind inventarierea și atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Negrești a unui teren în suprafață de 634 mp situat în Negrești, strada Decebal, nr. 39, județul Vaslui.
 5. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L nr. 23/2023 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 20 mp, situat în Negrești, strada Unirii, Bl. E1, E2, E3, aflat în domeniul privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 6. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L nr. 39/2023 privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren în suprafață de 20 mp, situat în Negrești, strada Unirii, Bl. E1, E2, E3, aparținând domeniului privat al orașului Negrești, județul Vaslui.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați la obiectivului de investiție ,,Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat public stradal în Oraș Negrești, Județul Vaslui“.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiție ,,Dotarea spațiilor publice, achiziție de mobilier stradal, oraș Negrești, județul Vaslui”, în Programul anual de investiții al Oraşului Negrești – 2023.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării/susținerii/participării Orașului Negrești, Județul Vaslui la Noul Parteneriat de tip LEADER/DLRC al Asociației Grupul de Acţiune Locală Ștefan cel Mare, care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023-2027 finanțată în cadrul Planului Strategic PS 2023-2027.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 42.300 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea IV a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2023.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 103/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței agroalimentare și a Bazarului din orașul Negrești, județul Vaslui și a taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor publice în piaţă și bazar.
 13. Întrebări, interpelări și informarea consilierilor locali.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Avertizări fitosanitare referitoare la necesitatea efectuării tratamentelor fitosanitare pentru protecția următoarelor culturi și plante: vite de vie, piersici și caisi, cartofi, și ceapă și usturoi

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti