Anunț privind declanşarea celei de a 4-a etapă (octombrie 2021) a procedurii de atribuire a unui număr de 25 autorizații taxi

Anunț privind declanşarea celei de a 4-a etapă (octombrie 2021) a procedurii de atribuire a unui număr de 25 autorizații taxi

Orașul Negrești declanșează a patra etapă pentru procedura de atribuire a 25 autorizații taxi (etapa octombrie 2021) pentru transportul de persoane în condițiile Legii privind transportul în regim de taxi nr. 38/2003, actualizată.

Documentația necesară participării la procedura de atribuire:

Documentația va fi depusă la registratura Primăriei Orașului Negrești, str. Nicolae Bălcescu nr.l.

Informații suplimentare se pot obține la camera nr.4, etaj 1 sau la numărul de telefon 0235/457679 interior 121.

Procedura de atribuire va consta în acordarea punctajelor pentru criteriile de departajare, prevăzute în Anexa nr. II la anunț.

Atribuirea autorizațiilor taxi pentru transport persoane se va face în ordine descrescătoare a punctajelor obținute, în limita numărului de autorizații supuse procedurii de atribuire.

Previous Suplimentarea Proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28 octombrie 2021, ora 14,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti