ANUNT privind consultarea propunerilor preliminare a PUD – „CONSTRUIRE CLĂDIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+1″ strada Nicolae Bălcescu, nr. 1A, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

ANUNT privind consultarea propunerilor preliminare a PUD – „CONSTRUIRE CLĂDIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+1″ strada Nicolae Bălcescu, nr. 1A, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Primăria orașului Negrești anunță intenția elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+l “,strada Nicolae Bălcescu, nr.1A, oraș Negrești, județul Vaslui, conform proiectului întocmit de către SC AXLINE STUDIO S.R.L. Vaslui – arh. Ignaţel Alexandru.

Prin planul urbanistic de detaliu inițiat de către beneficiarul Pavăl Constantin-Dănuț, persoană fizică, se propune elaborarea soluției urbanistice pentru construirea pe amplasament a unei clădiri de spații comerciale și servicii (4 spații comerciale).

Pe terenul de amplasament, beneficiarul are drept de proprietate conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1168 din 07.06.2013.

Viitorul P .U.D. a fost solicitat de către Primăria orașului Negrești, ca urmare a faptului:

– conform PUG al orașului Negrești, imobilul cu nr. 70991 aparține zonei echipamentelor publice cu caracter de centralitate, locuințe colective și individuale C – pentru locuințe(L), Subzonei de locuințe individuale cu caracter urban (L1) – UTR 17, categoriei de folosință arabil.

Reglementările pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

  1. Funcțiunea – zonă de instituții publice și servicii de interes general(IS), subzona activităților legate de culservicii și comerț(ISd) – nou propusă.

– POT max propus = 50 %

– CUT max propus = 2,50 ADC/mp teren

– Regim maxim de înălțime – H max = 10.00 m

– Limite de construibilitate: S(posterior): 0,50 m; N(frontal): 3,50 m; V(limita de proprietatea vestică): 3,00 m; E(calea de acces Primărie): 2,50 m; 

– Accesul se realizează din strada Nicolae Bălcescu.

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr.2112011, în perioada 05.09.2022 – 19.09.2022 publicul poate să consulte și sa-și exprime opinia, în scris privind documentele complete ale propunerilor P.U.D. la sediul Primăriei orașului Negrești – Centrul de Relații cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor (8:00-16:30).

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare PUZ și se vor transmite pe adresa Primăriei la Compartimentul urbanism: inforpnegresti@gmail.com.

Planșa cu reglementările propuse prin PUZ poate fi consultată și pe pagina de internet www.negresti.ro la secțiunea Elaborări planuri urbanistice.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este d-na Chetroşanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei orașului Negrești – Compartimentul informare și relații cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com.

Previous Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 30 august 2022, ora  14,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti