ANUNT privind consultarea propunerilor preliminare a PUD – „CONSTRUIRE CLĂDIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+1″ strada Nicolae Bălcescu, nr. 1A, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

ANUNT privind consultarea propunerilor preliminare a PUD – „CONSTRUIRE CLĂDIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+1″ strada Nicolae Bălcescu, nr. 1A, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Primăria orașului Negrești anunță intenția elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE SPATII COMERCIALE SI SERVICII P+l „,strada Nicolae Bălcescu, nr.1A, oraș Negrești, județul Vaslui, conform proiectului întocmit de către SC AXLINE STUDIO S.R.L. Vaslui – arh. Ignaţel Alexandru.

Prin planul urbanistic de detaliu inițiat de către beneficiarul Pavăl Constantin-Dănuț, persoană fizică, se propune elaborarea soluției urbanistice pentru construirea pe amplasament a unei clădiri de spații comerciale și servicii (4 spații comerciale).

Pe terenul de amplasament, beneficiarul are drept de proprietate conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1168 din 07.06.2013.

Viitorul P .U.D. a fost solicitat de către Primăria orașului Negrești, ca urmare a faptului:

– conform PUG al orașului Negrești, imobilul cu nr. 70991 aparține zonei echipamentelor publice cu caracter de centralitate, locuințe colective și individuale C – pentru locuințe(L), Subzonei de locuințe individuale cu caracter urban (L1) – UTR 17, categoriei de folosință arabil.

Reglementările pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

  1. Funcțiunea – zonă de instituții publice și servicii de interes general(IS), subzona activităților legate de culservicii și comerț(ISd) – nou propusă.

– POT max propus = 50 %

– CUT max propus = 2,50 ADC/mp teren

– Regim maxim de înălțime – H max = 10.00 m

– Limite de construibilitate: S(posterior): 0,50 m; N(frontal): 3,50 m; V(limita de proprietatea vestică): 3,00 m; E(calea de acces Primărie): 2,50 m; 

– Accesul se realizează din strada Nicolae Bălcescu.

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr.2112011, în perioada 05.09.2022 – 19.09.2022 publicul poate să consulte și sa-și exprime opinia, în scris privind documentele complete ale propunerilor P.U.D. la sediul Primăriei orașului Negrești – Centrul de Relații cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor (8:00-16:30).

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare PUZ și se vor transmite pe adresa Primăriei la Compartimentul urbanism: inforpnegresti@gmail.com.

Planșa cu reglementările propuse prin PUZ poate fi consultată și pe pagina de internet www.negresti.ro la secțiunea Elaborări planuri urbanistice.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului este d-na Chetroşanu Nicoleta, consilier în cadrul Primăriei orașului Negrești – Compartimentul informare și relații cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com.

Previous Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 30 august 2022, ora  14,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti