Anunt – Licitație publică pentru concesionarea unui teren aflat în proprietatea privată a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Unirii, Bl. E1, E2, E3, jud. Vaslui

Anunt – Licitație publică pentru concesionarea unui teren aflat în proprietatea privată a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Unirii, Bl. E1, E2, E3, jud. Vaslui

Orașul Negrești cu sediul în Orașul Negrești str. N. Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679, e-mail inforpnegresti@gmail.com, organizează în data de  28.03.2023, ora 10.00, licitație publică pentru concesionarea unui teren aflat în proprietatea privată a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Unirii, Bl. E1, E2, E3, jud. Vaslui.

  1. Informații privind obiectul concesiunii:

Terenul în  suprafață de 20mp, este situat în Orașul Negrești, Str. Unirii, Bl. E1,E2,E3, destinat construirii unui spațiu în vederea desfășurării de activități medicale referitoare la sănătatea umană sau activități conexe actului medical.

  1. Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Negrești nr. 23/28.02.2023 și conține:

2.1. Informații generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;

2.2. Caietul de sarcini;

2.3. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesiune;

2.4. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

2.5. Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;

2.6. Instrucțiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

2.7. Informații referitoare  la clauzele contractuale obligatorii;

2.8. Formulare;

  1. Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

3.1. La sediul Orașului Negrești din str. N. Bălcescu  nr.1,  Compartimentul  Juridic  de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00.

3.2. Prețul documentației de atribuire este de 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită cash la Casieria Primăriei Orașului Negrești.

3.3. Data limită până la care se pot solicita clarificări este  17.03.2023, ora 14.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limita pentru depunerea ofertelor este 27.03.2023, ora 14.00.                            

4.2. Ofertele se depun la Registratura Orașului Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, județul Vaslui, cod poștal 735200.

4.2. Ofertele de depun într-un  singur exemplar.

  1. Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul Orașului Negrești din str. N. Bălcescu nr.1 în data de 28.03.2023, ora 10.00, în Sala Mare.
  2. Soluționarea litigiilor este de competenta Tribunalului Vaslui str. Ștefan cel Mare, nr. 54, Cod Poștal: 730138. Termenul de contestație este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației.

Documentația poate fi descărcată din secțiunea Licitații, accesând link-ul de mai jos:

Licitații

Previous Informare privind perioada de depunere a cererilor de plată APIA, aferente anului 2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti