Anunt – închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 21,9 mp, situat în Negrești, strada Unirii, Bl. E2, Sc. C, Parter, județul Vaslui

Anunt – închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 21,9 mp, situat în Negrești, strada Unirii, Bl. E2, Sc. C, Parter, județul Vaslui

Orașul Negrești cu sediul în Orașul Negrești str. N. Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com organizează în data de 21.06.2024, ora 10.00 licitație publică pentru închirierea unui spațiu aflat în proprietatea privată  a Orașului Negrești, jud. Vaslui.

1.Informații privind obiectul închirierii:

1.1. Spațiul  –  în  suprafață de 21,9 mp, este situat în  Negrești, Str. Unirii, Bl. E2, Sc. C, Parter, jud. Vaslui și este destinat pentru desfășurarea activităților de coafură și alte activități de înfrumusețare.

2. Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Negrești 48/28.05.2024 și conține:

2.1. Informații generale privind locatorul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;

2.2. Caietul de sarcini;

2.3. Instrucțiuni privind organizarea si desfășurarea procedurii de închiriere;

2.4. Instrucțiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;

2.5. Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;
2.6. Instrucțiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

2.7. Informații referitoare la clauzele contractuale  obligatorii.

3. Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

3.1.La sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu  nr.1,  Serviciul Juridic de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00.

3.2.Prețul documentației de atribuire este de 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită la Casieria Primăriei Orașului Negrești, situată în Negrești, str. M. Sadoveanu, nr. 4, jud. Vaslui.

3.3.Data limită până la care se pot solicita clarificări este 12.06.2024, ora 14.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limita pentru depunerea ofertelor este 20.06.2024, ora 14.00.                            

4.2.Ofertele se depun la Registratura Primăriei Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, Oraș Negrești, județul Vaslui, cod poștal 735200.

4.3.Ofertele se depun într-un singur exemplar.

5.Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu nr.1 în data de 21.06.2024, ora 10.00, în Sala Mare.

6.Soluționarea litigiilor este de competenta Tribunalului Vaslui str. Ștefan cel Mare, nr. 54, Cod Poștal: 730138. Termenul de contestație este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației.

Licitații

Previous Anunt – concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 35 mp, situat în Negrești, str. Decebal, nr. 5, aflat în domeniul public al orașului Negrești, județul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti