Anunt – concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 35 mp, situat în Negrești, str. Decebal, nr. 5, aflat în domeniul public al orașului Negrești, județul Vaslui

Anunt – concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 35 mp, situat în Negrești, str. Decebal, nr. 5, aflat în domeniul public al orașului Negrești, județul Vaslui

Orașul Negrești cu sediul în Orașul Negrești str. N. Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679 , e-mail inforpnegresti@gmail.com organizează în data de 21.06.2024, ora 11.00 licitație publică pentru concesionarea unui teren aflat în proprietatea publică a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Decebal, nr. 5, jud. Vaslui.

1. Informații privind obiectul concesiunii:
1.1. Terenul în suprafață de 35 mp, este situat în Orașul Negrești, Str. Decebal, nr. 5, jud. Vaslui, destinat construirii unei construcții provizorii în vederea desfășurării de activități medicale referitoare la sănătatea umană sau activități conexe actului medical.

2.Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Negrești nr. 49/28.05.2024 și conține:
2.1. Informații generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;
2.2. Caietul de sarcini;
2.3. Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesiune;
2.4. Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;
2.5. Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;
2.6. Instrucțiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
2.7. Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii;
2.8. Formulare;

3. Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:
3.1. La sediul Orașului Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, jud. Vaslui, Serviciul Juridic de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00.
3.2. Prețul documentației de atribuire este de 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită cash la Casieria Primăriei Orașului Negrești
3.3.Data limită până la care se pot solicita clarificări este 12.06.2024, ora 14.00.
4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limita pentru depunerea ofertelor este 20.06.2024, ora 14.00.
4.2. Ofertele se depun la Registratura Orașului Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, județul Vaslui, cod poștal 735200.
4.3. Ofertele de depun într-un singur exemplar.

5. Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul Orașului Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, jud. Vaslui în data de 21.06.2024, ora 11.00, în Sala Mare.

6. Soluționarea litigiilor este de competenta Tribunalului Vaslui str. Ștefan cel Mare , nr. 54, Cod Poștal: 730138. Termenul de contestație este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației.

Licitații

Previous Convocarea de indata a Consiliului Local al orașului Negrești în ședință extraordinară pentru data de 30 mai 2024

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti