Convocarea de indata a Consiliului Local al orașului Negrești în ședință extraordinară pentru data de 30 mai 2024

Convocarea de indata a Consiliului Local al orașului Negrești în ședință extraordinară pentru data de 30 mai 2024

Se aduce la cunoştinţă publică convocarea de indata a Consiliului Local al oraşului Negreşti în şedinţă extraordinară care va avea loc în data de 30 mai 2024, ora 15,15, la sediul Primăriei, cu următorul proiect al ordinii de zi, cuprins în anexa la Dispoziţia Primarului oraşului Negreşti nr. 303/30.05.2024.

Proiectul ordinii de zi

  • Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti, din data de 28 mai 2024
  1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ” C.N.I.” S.A„ a amplasamentului si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Spital Orăşenesc Negreşti, Oraş Negreşti, Strada Decebal, Nr. 5, judeţul Vaslui”.
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 29/28.03.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economică pentru investiţia: „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Spital Orăşenesc Negreşti, oraş Negreşti, strada Decebal, nr. 5, judeţul Vaslui”.

Convocator ședințe

Proiecte de hotarari

Previous Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, din data de 28 mai 2024, ora 13,00

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti