Anunț începere implementare proiect

Anunț începere implementare proiect

Beneficiar: Orașul Negrești

Data: 07.03.2023

Orașul Negrești, Județul Vaslui anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului „Mobilitate urbană verde, extinderea sistemului de monitorizare video pentru siguranța publică și stații de reîncărcare vehicule electrice, Oraș Negrești și satele componente, Județul Vaslui”, finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 4: Coeziune socială și teritorială, Componenta C10: Fondul local, Investiția I.1.2: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și Investiția I.1.3: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Obiectiv general: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiectiv specific al proiectului: Implementarea infrastructurii TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) și promovarea transportului verde în Orașul Negrești, Județul Vaslui.

Activități principale ale proiectului sunt:

Achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii TIC, lucrări de construcție pentru montarea și punerea acestora în funcțiune, activități de proiectare și asistență tehnică.

Achiziția și punerea în funcțiune a stațiilor de reîncărcare vehicule electrice, lucrări de amenajare a terenurilor (inclusiv a parcărilor aferente), montajul și branșarea echipamentelor.

Cod proiect: PNRR C10-I1.2-1260.

Valoarea totală a proiectului: 2.507.229,56 lei;

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 2.507.229,56 lei;

Valoarea eligibilă din PNRR: 2.106.915,60 lei;

Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 400.313,96 lei;

Valoarea ajutorului de stat cu TVA, din valoarea totală a proiectului: 878.701,95 lei

Perioada de implementare a proiectului: 16 februarie 2023 – 15 februarie 2024.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”.

Previous Anunt – Licitație publică pentru concesionarea unui teren aflat în proprietatea privată a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Unirii, Bl. E1, E2, E3, jud. Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti