Anunț Important: Depunere Documente pentru Obținerea Venitului Minim de Incluziune în 2024

Anunț Important: Depunere Documente pentru Obținerea Venitului Minim de Incluziune în 2024

Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 96 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, începând cu data de 01.01.2024, se abrogă:

a) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
b) Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

Ținând cont de prevederile legale, dreptul la ajutor social și la alocație pentru susținerea familiei vor înceta de drept la 31.12.2023.

Pentru a beneficia de venitul minim de incluziune începând cu 01.01.2024, persoanele/familiile beneficiare în prezent de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei pot depune, la sediul DAS Negrești, în perioada 6 – 15 decembrie 2023, următoarele documente:

Acte de identitate – pentru solicitant și membrii familiei

  • buletinul sau cartea de identitate adulți/copii peste 14 ani
  • certificatele de naştere copii;
  • certificatul de căsătorie;
  • alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, plasament familial al minorului, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore, hotărâre de divorț).

Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit

  • drepturi provenite din salarii (salariu net cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;
  • indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole (APIA), alte drepturi etc.

Alte documente specifice situației solicitantului și familiei sale

  • certificat de încadrare în grad de handicap
  • certificat de constatare a capacității de muncă, etc

Notă:

Cererea- declarație pe propria răspundere (formularul tip) și angajamentul de plată se vor ridica de la sediul DAS, str. Păcii, nr.1.

Previous Programul de lucru in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti