ANUNT privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ)- Construire „Service Auto”, str.Decebal, nr.74, nr.cad.70207 – Negreşti

ANUNT privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal(PUZ)- Construire „Service Auto”, str.Decebal, nr.74, nr.cad.70207 – Negreşti

Primăria oraşului Negreşti anunţă elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construire „Service Auto”, conform proiectului întocmit de către SC INKSHAPE SRL IAŞI – arh. Ana-Karyna Domescu.

Prin planul urbanistic zonal iniţiat de către beneficiarii: SC VALI PAV SERV SRL, agent economic cu personalitate juridică, reprezentată de Postoi Paul Vasile, se propune construirea unei clădiri cu funcţiunea de service auto şi staţie ITP, cu toate construcţiile şi amenajările minimale aferente, pe terenul pe care îl deţin, în coproprietate privată, cetăţenii Postoi Paul Vasile şi Bodea Valeria, cu număr cadastral 70207, denumit în continuare amplasament, din oraşul Negreşti, judeţul Vaslui.

Pe terenul de amplasament, beneficiara are drept de superficie pe durata existenţei construcţiei, dar nu mai mult de 49 ani.

Viitorul P.U.Z. a fost solicitat de către Primăria Oraşului Negreşti, ca urmare a faptului că zona de amplasament aparţine zonei locuinţelor(L), respectiv subzonei de locuinţe cu caracter urban şi regim mic de înălţime(L1) – UTR 18, în care nu sunt prevăzute dotări pentru instituţii şi servicii de interes general.

Reglementările pentru amplasamentul care a generat PUZ-ul:

     • NE(aliniament): 3,00 m;
     • NE(axa drum public): 13,00 m;
     • SV(limita posterioară): 5,00 m;
     • SE(limita stânga): 2,00 m
     • NV(limita dreapta): 2,00 m

În temeiul art. 33 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 21/2011, în perioada 11.06.2021 – 05.07.2021 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primăriei oraşului Negreşti-Compartimentul informare şi relaţii cu publicul, in intervalul orar destinat preluării documentelor (8:00-16:30).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.negresti.ro la sectiunea Elaborări planuri urbanistice;

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este d-na Chetroşanu Nicoleta-Gigia, consilier în cadrul Primăriei oraşului Negreşti – Compartimentul informare şi relaţii cu publicul, telefon 0235/457679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat în intervalul 06.07.2021 – 26.07.2021 pe pagina de internet: www.negresti.ro.

Previous ANUNŢ PRIVIND AUTORIZAREA SANITARĂ PENTRU PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti