ANUNŢ – dezbatere publică – Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros asupra terenurilor aparținând domeniului privat al oraşului Negreşti, în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea

ANUNŢ – dezbatere publică – Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros asupra terenurilor aparținând domeniului privat al oraşului Negreşti, în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, propunem spre dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlul oneros asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al oraşului Negreşti, în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei oraşului Negreşti, din strada N. Bălcescu, nr. 1 şi publicat pe site-ul instituţiei www.negresti.ro, în data de 07.07.2022, conform procesului-verbal nr. 14321.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei oraşului Negreşti – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de email inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 4 august 2022.

Şedinţa publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de hotărâre susmenţionat va fi organizată în data de 22 august 2022, ora 10,00 , în sala de şedinţă a Primăriei.

Previous Recensământul Populației și Locuințelor continuă cu faza recenzării față în față

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti