ANUNŢ – dezbatere publică – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din orașul Negrești, județul Vaslui

ANUNŢ – dezbatere publică – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din orașul Negrești, județul Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, propunem spre dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din orașul Negrești, județul Vaslui.

Proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul propriu al Primăriei orașului Negrești, din strada N. Bălcescu, nr. 1 și publicat pe site-ul instituției – www.negresti.ro, în data de 14.11.2022, conform procesului-verbal nr. 23010.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei orașului Negrești- Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de email inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 15.12.2022.

Ședința dezbaterii publice a proiectului de hotărâre sus-menționat va fi organizată în data de 29.12.2022, ora 9.00, în sala de ședință a Primăriei.

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice

Previous Anunt – concesionarea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 26,39 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 11,10 mp, proprietate privată a Orașului Negrești, situat în str. Decebal, nr. 5, jud. Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti