Anunt – concesionarea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 26,39 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 11,10 mp, proprietate privată a Orașului Negrești, situat în str. Decebal, nr. 5, jud. Vaslui

Anunt – concesionarea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 26,39 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 11,10 mp, proprietate privată a Orașului Negrești, situat în str. Decebal, nr. 5, jud. Vaslui

U.A.T. Orașul Negrești cu sediul in Orașul Negrești str. N. Bălcescu nr.1, cod poștal 735200, tel./fax 0235457679 , e-mail inforpnegresti@gmail.com organizează în data de 06.12.2022, ora 10.00 licitație publică pentru concesionarea  unui  spațiu aflat în proprietatea privată  a Orașului Negrești, situat în Negrești, Str. Decebal, nr. 5.

Informații privind obiectul concesiunii:

1. Spațiul în suprafață de 26,39 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 11,10 mp, este situat în Orașul Negrești, Str. Decebal, nr.5, destinat activităților medicale referitoare la sănătatea umană sau activități conexe actului medical.

2. Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Negrești nr. 117/2022 și conține:

 • Informații generale privind locatorul, denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;
 • Caietul de sarcini;
 • Instrucțiuni privind organizarea si desfășurarea procedurii de concesiune;
 • Instrucțiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;
 • Informații privind stabilirea ofertei câștigătoare;
 • Instrucțiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
 • Informații referitoare la clauzele contractuale  obligatorii
 • Formulare

3. Modalitățile de intrare in posesia documentației de atribuire:

 • La sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu 1,  Compartimentul  Juridic  de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00.
 • Prețul documentației de atribuire este de 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. Prețul documentației se achită la Casieria Primăriei Orașului Negrești
 • Data limită până la care se pot solicita clarificări este  22.11.2022, ora 14.00.

4. Informații privind ofertele:

 • Data limita pentru depunerea ofertelor este 05.12.2022,ora  16.00.
 • Ofertele se depun la secretariatul Primăriei Negrești din str. N. Bălcescu nr.1, Oraș Negrești, județul Vaslui, cod poștal 735200.
 • Ofertele de depun într-un singur exemplar.

5. Ședința publică de licitație se va desfășura la sediul UAT Negrești din str. N. Bălcescu nr.1 în data de 06.12.2022, ora  10.00, în Sala Mare.

6. Soluționarea litigiilor este de competenta Tribunalului Vaslui str. Ștefan cel Mare, 54, Cod Poștal: 730138. Termenul de contestație este de 5 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației.

7. Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare în data de 09.11.2022.

Previous ANUNT referitor la rezultatele procesului de informare și consultare a publicului în etapa II privind consultarea propunerilor preliminare a PUZ – „CONSTRUIRE SUPERMARKET ŞI MAGAZIN PRODUSE DIN CARNE ŞI BRÂNZETURI, ACCESE AUTO ŞI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME PE FAŢADE ŞI ÎN PARCARE, PILON PUBLICITAR LUMINOS, IMPREJMUIRE PERIMETRALĂ, BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER”

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti