ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv Decizii de impunere pentru anul 2022,  pentru creanțe datorate bugetului local de către persoane fizice.

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 8 aprilie 2022.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, ne puteți contacta la sediul nostru sau la numărul de telefon 0235457679, int. 125.

Emiterea deciziilor de impunere este o obligație legală, reprezentând titlu de creanță în baza căruia organul fiscal poate pretinde plata creanțelor și în cazul de refuz poate proceda la executarea silită.

Decizia de impunere este un act administrativ fiscal şi cuprinde informaţii referitoare la bunurile impozabile (clădiri, terenuri, mijloace de transport etc), cuantumul impozitului aferent pentru anul 2022, scadența termenelor de plată, aplicarea majorărilor pentru neachitarea obligaţiilor la termen şi posibilitatea de contestare.

Decizia de impunere NU este o notă de plată. Pentru contribuabilii care au achitat impozitele şi taxele locale, emiterea acestora NU înseamnă că trebuie să le mai plătească din nou.

Vă informăm că programul nostru zilnic este între orele 8:00 și 16:30.

  • Plata se poate efectua la ghișee, în numerar sau cu cardul, la casieria instituției.
  • Pentru a evita aglomerația, recomandăm ca plata impozitelor şi taxelor locale să se facă în mediul on-line (fie prin Sistemul Național Electronic de Plată Online ro, fie prin internet banking). Pentru www.ghiseul.ro – datele de acces se obțin prin accesarea secțiunii „Creare cont”, în care se completează CNP-ul, numărul de card al titularului contului și o adresa de e-mail. Ulterior, se primesc pe acest e-mail, userul și parola iniţiale, care vor trebui schimbate la prima autentificare. După autentificare veți putea face plățile, fiind afișate toate sumele datorate.
  • Plata se poate efectua şi prin virament prin Trezoreria Orașului Negrești, beneficiar Orașul Negrești (persoană juridică de drept public), cod fiscal 13407333. Conturile IBAN în care se pot efectua plăţi sunt afișate în cuprinsul deciziei de impunere.

Recomandăm ca orice cereri sau documente să fie depuse la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanţă: fax (0235457679), portalul electronic aflat la adresa https://negresti.regista.ro/ sau e-mail itx@negrești.ro.

Motivația întocmirii şi transmiterii deciziei de impunere:

  • temeiul de drept: Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, art.47, Titlul III, coroborat cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
  • dreptul contribuabililor de a fi informați.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Previous În atenția persoanelor care dețin vehicule supuse înregistrării (ex. tractoare, utilaje agricole, etc.)

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti