ANUNŢ 30 SEPTEMBRIE – TERMEN SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE AFERENTE SEMESTRULUI AL II-LEA

ANUNŢ 30 SEPTEMBRIE – TERMEN SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE AFERENTE SEMESTRULUI AL II-LEA

Serviciul impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Negrești reamintește contribuabililor faptul că termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente semestrului al II-lea este 30 septembrie.

Primăria Negrești recomandă contribuabililor să-și achite la termen impozitele și/sau taxele datorate pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport, astfel încât să nu fie nevoiți să plătească majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Modalitățile alternative de plată, altele decât cele de la ghișeele Serviciului impozite și taxe locale, sunt:

  1. Plata prin virament bancar – viramentul se poate realiza la orice bancă, specificând pe documentul de plată următoarele date:

2. Plata electronică folosind servicii de internet banking

3. Plata prin www.ghişeul.ro (Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar). Serviciul de plată online permite accesul pe baza codului numeric personal pentru persoane fizice, a codului fiscal pentru persoane juridice, sau user și parole, iar plata se realizează fără comision.

Alege să plătești  impozitele și evită neplăcerile cauzate de aplicarea măsurilor de executare silită!

Mulțumim cetățenilor care și-au achitat obligațiile fiscale!

Previous ANUNT referitor la rezultatele procesului de informare si consulatare a publicului in etapa I privind intentia elaborarii PUD – „CONSTRUIRE CLĂDIRE SPAŢII COMERCIALE ŞI SERVICII P+1″ strada N. Bălcescu, nr.1A, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti