Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 31 iulie 2023

Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 31 iulie 2023

Se aduce la cunoştinţă publică suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data de 31 iulie 2023, ora 14,30, convocat prin Dispoziţia nr. 746/20.07.2023, cu proiectele de hotărâre prevăzute în anexa la dispozitia nr. 749/26.07.2023, dupa cum urmează:

Suplimentarea proiectului ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați la obiectivul de investiție „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI ÎN NEGREŞTI SAT ŞI SATELE COMPONENTE POIANA, VALEA MARE, PARPANIŢA ŞI CĂZANEŞTI’. – REST DE EXECUTAT.
  2. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 117/21.12.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu, situat în strada Ion Creangă, nr.5, aflat în domeniul privat al U.A.T. Negresti, către S.C. Utilități S.R.L. Negresti, societate aflată sub autoritatea Consiliului local Negresti, județul Vaslui.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan în suprafață de 2596 mp situat în orașul Negresti, strada 1 Decembrie, nr. 48, județul Vaslui.
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 11/28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenta și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza UAT Negresti, județul Vaslui.
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 51/2023 privind declararea ca bun de uz și de interes public local a imobilului (drum) în suprafață de 1037 mp, situat în sat Glodeni, orașul Negresti, județul Vaslui.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous Lista transportatorilor autorizati castigatori in cadrul procedurii a V-a de atribuire autorizatii taxi din data de 24.07.2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti