Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 28 noiembrie 2023

Suplimentarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Negrești, din data de 28 noiembrie 2023

Se aduce la cunoştinţă publică suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data de 28 noiembrie 2023, ora 14,00, convocat prin Dispoziţia nr. 1032/20.11.2023, cu proiectele de hotărâre prevăzute în anexa la dispozitia nr. 1037/27.11.2023, dupa cum urmează:

Suplimentarea proiectului ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor pentru participarea UAT Negrești. județul Vaslui la Proiectul F/P 1568(2006) – „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate in localităţile cu o populaţie de până la 50000 locuitori” – aprobat prin Legea nr. 224/2007, Subproiect: „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiei de tratare a apei potabile şi a staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul Negreşti, judetul Vaslui” şi introducerea în Programul multianual de investiţii al Oraşului Negreşti – 2023-2024.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 150.000 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2022.
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea IX a bugetului local al oraşului Negreşti pe anul 2023.
  4. Proiect de hotărâre privind virarea de credite bugetare în anul 2023.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous 𝐀𝐧𝐮𝐧𝐭 𝐀𝐐𝐔𝐕𝐀𝐒 𝐒𝐀 – 𝐒𝐮𝐜𝐮𝐫𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐟𝐮𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐚𝐩𝐞𝐢 𝐩𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐬𝐢 𝐬𝐚𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐢 𝐏𝐨𝐢𝐚𝐧𝐚

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti