Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, din data de 27 septembrie 2022, ora 14,00

Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, din data de 27 septembrie 2022, ora 14,00

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Se aduce la cunoştinţă publică suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data de 27 septembrie 2022, ora 14,00, convocat prin Dispoziţia nr. 937/19.09.2022, cu proiectele de hotărâre prevăzute în anexa la dispozitia nr. 949/23.09.2022, dupa cum urmează:

Suplimentarea Proiectului ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 59/2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate pe raza UAT Negreşti.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Negreşti, judeţul Vaslui la Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere a energiei verzi pentru consum propriu în vederea obţinerii finanţării nerambursabile necesare realizării obiectivului de investiţii „Înfiinţarea de capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile în Oraşul Negreşti, Judeţul Vaslui pentru consum propriu”, în Programul anual de investiţii al Oraşului Negreşti – 2022.
  3. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiţie „Extindere instalaţii termice la Casa Orăşenească de Cultură, spaţiu Poşta Română, Oraş Negreşti, Judeţul Vaslui”, în Programul anual de investiţii al Oraşului N egreşti-2022.
Previous Anunț referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului in Etapa II privind propunerilor preliminare a PUD – „Construire Clădire Spatii Comerciale si Servicii P+L” Strada Nicolae Bălcescu, Nr.1A, Oraș Negrești, Județul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti