Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, din data de 27 iunie 2024

Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, din data de 27 iunie 2024

Se aduce la cunoştinţă publică suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data de 27 iunie 2024, ora 11,30, convocat prin Dispoziţia nr. 314/18.06.2024, cu proiectele de hotărâre prevăzute în anexa la dispozitia nr. 318/25.06.2024, dupa cum urmează:

Suplimentarea proiectului ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei si a statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului orașului Negrești.

  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din Aparatul de specialitate al primarului orașului Negrești , județul Vaslui și a serviciilor/instituțiilor subordonate Consiliului local.

  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea V a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2024.

Previous ANUNȚ referitor la rezultatele procesului de informare și consultare a publicului în etapa II privind consultarea propunerilor preliminare a planului urbanistic zonal(PUZ) – „Dezmembrare imobil cu număr cadastral 73477 în 10 loturi” în vederea realizării de locuințe individuale, generat de imobilul amplasat în str. Aleea Nucilor, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti