Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, din data de 20 octombrie 2022

Suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Negreşti, din data de 20 octombrie 2022

Se aduce la cunoştinţă publică suplimentarea proiectului ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Negreşti din data de 20 octombrie 2022, ora 14,00, convocat prin Dispoziţia nr. 1016/12.10.2022, cu proiectele de hotărâre prevăzute în anexa la dispozitia nr. 1026/18.10.2022, dupa cum urmează:

Suplimentarea Proiectului ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotare Spital Orăşenesc Negreşti, Oraş Negreşti, Strada Decebal, Nr. 5, judeţul Vaslui”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiţie „Amenajarea şi dotarea spaţiilor publice, achiziţie de mobilier stradal. Oraş Negreşti, judeţul Vaslui”, în Programul anual de investiţii al Oraşului Negreşti – 2022.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii obiectivului de investiţie „Reţea alimentare cu apă L=40ml pentru asigurarea interconectării şi funcţionalităţii reţelelor cu apă a străzilor M. Kogălniceanu şi D. Cantemir, Oraş Negreşti, Judeţul Vaslui”, în Programul anual de investiţii al Oraşului Negreşti – 2022.
  4. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local cu atribuţii în implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din oraşul Negreşti, pentru perioada 2022-2027.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SC Utilităţi SRL pentru lucrările executate şi serviciile prestate cu tractorul URSUS C 3105 BB.
  6. Proiect de hotărâre pdvind virarea de credite bugetare pe anul 2022.
  7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune a terenului în suprafaţă de 24 mp, situat în Negreşti, strada Abator, Judeţul Vaslui.

Consultarea proiectelor de hotărâri

Proiectele de hotarari supuse aprobarii pot fi consultate pe Portalul public de e-Guvernare, sectiunea Monitorul Oficial Local. Acceseaza registrul aici

Portalul public de e-Guvernare este o extensie a website-ului primăriei pentru a facilita comunicarea cu cetățenii. Verifică online starea solicitării depuse, completează formulare electronice și trimite cereri, depune sesizări, programează-te online, plătește taxe și impozite online, consultă documente de interes public.

Previous ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ pentru concesionarea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 26,39 mp și dependințe ale acestuia în suprafață de 11,10 mp, proprietate privată a Orașului Negrești, situat în str. Decebal, nr. 5, jud. Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti