Primaria si consiliul local Negresti

Switch to desktop Register Login

Cadru legislativ:

  • - Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • - Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • - Hotărârea guvernului Nr. 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Persoana responsabila pentru Legea 544/2001:

Chetroşanu Nicoleta Gigia, Consilier superior, din cadrul Compartimentului Informare şi Relaţii cu Publicul, Arhivă, Consiliul Local.

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Model cerere in baza legii 544 din 2001

Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimiterea în termen legal)

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitata informaţia (primarului oraşului Negreşti, judeţul Vaslui), (conform modelului 1).

Reclamaţie administrativa legea 544 din 2001, model 1

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor Primăriei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi ale normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 123/7 februarie 2003 (conform modelului 2).

Reclamaţie administrativa, legea 544 din 2001, model 2

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vaslui, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de formulare a răspunsului prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/ gestionate de instituţie

 Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001

 Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/ gestionate de institutie

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com. Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei. Copyright @2017 Primăria Oraşului Negreşti

Top Desktop version