Raportul informării si consultării publicului pentru documentația PUZ „Amplasare Capacități de producere energie electrică eoliană, zona Negrești, județul Vaslui”

Raportul informării si consultării publicului pentru documentația PUZ „Amplasare Capacități de producere energie electrică eoliană, zona Negrești, județul Vaslui”

În conformitate cu art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, Ordinul nr.2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”, în vederea aprobării documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Amplasare Capacități de producere energie electrică eoliană, zona Negrești, județul Vaslui” au fost parcurse etapele legale de informare și consultare a publicului atât de către inițiatorul proiectului cât și de către Serviciul Arhitect șef prin Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului în colaborare cu Compartimentul Informare și Relații cu publicul, în scopul fundamentării hotărârii Consiliului Local al orașului Negrești, structuri de specialitate ce asigură elaborarea Raportului consultării și informării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile formulate și argumentarea lor.

Amplasament: Pe terenul de amplasament în suprafață de 30464 mp, beneficiara are drept de superficie conform contractului de constituire de superficie autentificat sub nr.496/09.04.2021 proprietar fiind SC ENERGOWIND RO SRL conform contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.689/22.04.2010, nr.1157/20.07.2010, nr.688/22.04.2010, nr.645/31.03.2010, nr.390/18.04.2011, nr.1538/14.10.2010.

Proiectant: SC CASSIOPEIA ARHITECT SRL VASLUI – arh. TOMA MARIANA, municipiul Vaslui.

Beneficiar: SC HELIOS&WIND ENERGY S.R.L.

Informarea și consultarea publică s-a derulat respectând etapele din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:

  • Persoana responsabilă din partea Primăriei orașului Negrești (nume, prenume, calitatea) – Ing. Rotariu Nelu – Arhitect Șef
  • Grupul de lucru permanent din partea Primăriei orașului Negrești (nume, prenume, calitatea) – Ing. Rotariu Nelu -Arhitect șef; Iov Cătălin Alexandru inspector compartiment urbanism; consilier Chetroşanu Nicoleta – compartiment informare și relații cu publicul.

Tel. 0235-457679, int.133, respectiv 128, adresă de email: inforpnegresti@gmailcom.

Informarea și consultarea publicului s-a desfășurat astfel: (Raportul complet poate fi descarcat de mai jos)

Previous ANUNT privind implicarea publicului in etapa propunerii finale a Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – ,,Amplasare Capacitați de producere energie electrica eoliana, zona Negrești, județul Vaslui”

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti