RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIA PLAN URBANISTIC ZONAL „BISERICĂ DE RIT ORTODOX”

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIA PLAN URBANISTIC ZONAL „BISERICĂ DE RIT ORTODOX”

În conformitate cu art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, Ordinul nr.2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”, în vederea aprobării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „BISERICĂ DE RIT ORTODOX” au fost parcurse etapele legale de informare şi consultare a publicului atât de către iniţiatorul proiectului cât şi de către Serviciul Arhitect şef prin Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în colaborare cu Compartimentul Informare şi Relaţii cu publicul, în scopul fundamentării hotărârii Consiliului Local al oraşului Negreşti, structuri de specialitate ce asigură elaborarea Raportului consultării şi informării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile formulate şi argumentarea lor.

Previous ANUNT privind implicarea publicului în etapa propunerii finale a Planului Urbanistic Zonal(PUZ) – „BISERICĂ DE RIT ORTODOX” strada Mihail Kogălniceanu, nr.96, oraş Negreşti, judeţul Vaslui

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti