Rapoarte

Autoritățile publice locale sunt obligate să întocmească și să facă publice raporturile anuale privind transparența decizională (Legea 52/2003) și accesul la informațiile de interes public(Legea 544/2001).

Transparența decizională

Raportul privind implementarea Legii 52/2003 privind Transparența decizională cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 • numărul total al recomandărilor primite
 • numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate
 • numărul participanţilor la şedinţele publice
 • numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative
 • situaţia cazurilor în care autoritatea publicã a fost acţionatã în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003
 • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora
 • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionãrii accesului.

Accesul la informațiile de interes public

Raportul privind implementarea Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 • numărul total de solicitări de informaţii de interes public
 • numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
 • numărul de solicitări rezolvate favorabil
 • numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.)
 • numărul de solicitări adresate
 • numărul de solicitări adresate de persoane fizice
 • numărul de solicitări adresate de persoane juridice
 • numărul de reclamaţii
 • numărul de plângeri în instanţă
 • costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice
 • sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate
 • numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare
 • numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns
 • informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie
 • măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti