PROIECTE PROPUSE

 1. Amenajare zonei de agrement „Parc Obor”- amenajare spaţii verzi,alei pietonale, iluminat public,amenajare Jocuri de joacă, realizare ştrand adulţi si copii/piscină acoperită,dotare mobilier urban.
 2. Amenajarea şă modernizarea spaţiilor destinate copiilor în urban şi rural.
 3. Dezvoltarea de infrastructuri moderne pentru procesarea produselor alimentare şi non alimentare (lână, plante textile, etc.).
 4. Modernizarea şi extinderea Casei de Cultură a oraşului Negreşti
 5. Atragerea de capital privat în dezvoltarea sectorului medical
 6. Construirea de locuinţe sociale pentru tineri şi persoane aflate în risc de sărăcie ş i excluziune socială
 7. Înfiinţare centre sociale multifuncţionale
 8. înfiinţarea unui cabinet medical şcolar pentru şcolile din zona rurală
 9. Înfiinţare servicii sociale la domiciliul persoanelor vârstnice
 10. Dezvoltarea soluţiilor inteligente pentru managementul parcărilor şi crearea, extinderea, modernizarea sistemelor de e-ticketing
 11. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor orăşeneşti şi a drumurilor din localităţile componente oraşului Negreşti
 12. Modernizare gradiniţa cu program prelungit ”Norocel” prin construirea unei Săli de spectacole si dotarea acesteia.
 13. Constructia şi echiparea (inclusiv accesibilitatre pentru persoane cu dizabilitati) infrastructurii educationale pentru educatia timpurie prescolara şi primară (gradinită şi şcoală) în satul Cioatele.
 14. Constructia şi echiparea (inclusiv accesibilitatre pentru persoane cu dizabilitati) infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara (crese) şi prescolara (gradinită) în orasul Negresti.
 15. Înfiinţare centru after-school, creşe, grădiniţe în mediul urban şi rural.
 16. Construire săla de sport corp A, Liceul tehnologic „Nicolae lorga”, oraş Negreşti, judetul Vaslui.
 17. Construirea de locuinţe sociale pentru tineri şi familii nevoiaşe.
 18. Înfiinţarea şi dotarea unui centru pentru câinii fără stăpân.
 19. Programe de formare profes ională a funcţionari lor publici din primărie.
 20. Suport local pentru dezvoltarea programe de educaţie si formare privind calificările şi abilităţile cerute de industriile si serviciile abilităţile cerute de industriile si serviciile locale.

PROIECTE

Informații despre proiecte finalizate sau aflate in derulare

Ați găsit informațiile căutate?

Dacă nu ați găsit ce căutați, lasați-ne un mesaj prin formularul de mai jos.

  Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
  Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
  Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti