Emiterea certificatului de urbanism

Conform precizărilor privind completarea formularului “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”, elementul principal de identificare al imobilului este adresa poştală, completată cu planul topografic sau cadastral, după caz, iar în lipsa acestuia, cu oricare alte elemente de identificare disponibile (aşa cum sunt menţionate în precizările la cerere).

IMPORTANT! Certificatul de Urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire / desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Formulare

  • CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism docx (22kb) [descarca]
  • CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism pdf (111kb) [descarca]

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti