NOTIFICARE CĂTRE PREEMPTORI PRIVIND INTENTIA DE A ÎNSTRĂINA TERENUL având categoria de folosință PĂDURE, în suprafață de 125 000 metri pătrați (12.5 hectare), aflat în extravilanul orașului Negrești, județul Vaslui (sola 54. parcelele 929/213 si 929/214. cartea funciară 72632)

NOTIFICARE CĂTRE PREEMPTORI PRIVIND INTENTIA DE A ÎNSTRĂINA TERENUL având categoria de folosință PĂDURE, în suprafață de 125 000 metri pătrați (12.5 hectare), aflat în extravilanul orașului Negrești, județul Vaslui (sola 54. parcelele 929/213 si 929/214. cartea funciară 72632)

 1. Subsemnatul FUS DAN-MARIAN, în calitate de proprietar, în baza dispozițiilor 45 alin. (7) – (12) din Codul silvic (parte integrantă din Legea nr. 46/2008), completate cu prevederile art. 1730-1740 Codul civil, formulez prezenta:

NOTIFICARE CĂTRE PREEMPTORI PRIVIND INTENTIA DE A ÎNSTRĂINA TERENUL având categoria de folosință PĂDURE, în suprafață de 125 000 metri pătrați (12.5 hectare), aflat în extravilanul orașului Negrești, județul Vaslui (sola 54. parcelele 929/213 si 929/214. cartea funciară 72632)

 1. Intenția mea este de a vinde acest teren la un preț de 5 000 euro pe hectar, adică la prețul total de 62 500 euro.
 2. Menționez că acest teren nu este grevat de nicio sarcină sau servitute, așa cum reiese din mențiunile actuale din cartea funciară.
 1. Vă rog ca, în cazul în care dumneavoastră sunteți interesat/ă să  achiziționeze terenul meu, să mă contactați folosind una dintre metodele de mai jos:
 • Telefon: 0745 617 613
 • E-mail: alexandra.weisman@weisman.ro
 • Adresă: Bd. Ferdinand I, nr. 121, bl. G2, se. A, et. 1, ap. 8, interfon 08, sector 2, București, România, cod poștal 021387.
 1. Aduc în atenția dumneavoastră, în calitate de preemptor, că intenția dumneavoastră de cumpărare trebuie manifestată în scris, prin comunicarea acestei intenții și acceptarea prezentei oferte de vânzare către subsemnatul sau, după caz, prin înregistrare acestora la sediul primăriei unde prezenta notificare și, respectiv, ofertă de vânzare a fost afișată, în termen de 30 zile de la data afișării prezentei notificări, conform art. 45 alin. (8) din Codul silvic (parte integrantă din Legea nr. 46/2008).
 2. Pentru edificare, anexez prezentei notificări:
 • Extrasul de plan cadastral și planul de ansamblu privind terenul vizat,
 • Lista de coordonate stereo a punctelor de contur ale terenului vizat.

Previous Anunț – Lista preliminară cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri realizate prin ANL, valabilă în anul 2023

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti