Modificarea și completarea dispoziției nr. 219/12.04.2024

Modificarea și completarea dispoziției nr. 219/12.04.2024

Se aduce la cunoştinţă publică modificarea si completarea Dispozitiei nr.219/12.04.2024 privind  convocarea Consiliului local  in sedinta ordinara, dupa cum urmează:


Art. I. Se modifică art. 1 al dispoziţiei nr. 219/12.04.2024 şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se convoacă Consiliul local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 25 aprilie 2024, ora 13,00, în sala de şedinţe a primăriei. ”
Art. II. Se modifică art. 5 al dispoziţiei nr. 219/12.04.2024 şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5 – Comisiile de specialitate vor depune avizele/amendamentele în scris asupra proiectelor analizate până la data de 24 aprilie 2024, ora 16,00 la secretarul general al oraşului Negreşti. „
Art. III. Se completează proiectul ordinii de zi prevăzut în dispoziţia nr. 219/12.04.2024 cu proiectele de hotărâre prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Suplimentarea proiectului ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 19899 mp, aflat în domeniul public al Orașului Negrești, județul Vaslui, în vederea înscrierii loturilor în Cartea Funciară.
  2. Proiect de hotărâre privind introducerea obiectivului de investiție „Extinderea iluminatului public stradal orășenesc, Strada Gării, oraș Negrești, județul Vaslui” , în Programul anual de investiții al Orașului Negrești – 2024.
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 29/28.03.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Spital Orășenesc Negrești, oraș Negrești , strada Decebal, nr. 5,judeţul Vaslui”.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 144.500 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2023.
  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea III a bugetului local al orașului Negrești pe anul 2024.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al orașului Negrești și a situațiilor financiare pentru anul 2023.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al orașului Negrești pentru trimestrul I al anului 2024.
Previous Convocarea Consiliului Local al orașului Negrești în ședință ordinară pentru data de 24 aprilie 2024

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti