INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări: „Reparaţii clădire (fostă) Policlinică orăşenească, strada Mihail Sadoveanu, nr. 4, pentru birouri impozite şi taxe locale, Oraş Negreşti, Judeţul Vaslui”

INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura pentru atribuirea contractului de lucrări: „Reparaţii clădire (fostă) Policlinică orăşenească, strada Mihail Sadoveanu, nr. 4, pentru birouri impozite şi taxe locale, Oraş Negreşti, Judeţul Vaslui”

ORAŞUL NEGREŞTI cu sediul str. N. Bălcescu, nr. 1, oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, telefon/fax 0235-457679, cod fiscal 13407333, reprezentată prin Rusu Petru Cristinel, având funcţia de PRIMAR, va invită să depuneţi oferta pentru atribuirea contractului de lucrări:

„Reparaţii clădire (fostă) Policlinică orăşenească, strada Mihail Sadoveanu, nr. 4, pentru birouri impozite şi taxe locale, Oraş Negreşti, Judeţul Vaslui”.

Situaţia existenta si lucrările propuse sunt detaliate in documentaţia tehnica ataşată.

1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.02.2022 ora 10:00.
2. Data deschiderii ofertelor: 09.02.2022 ora 10:30.
3. Valoarea estimata a achiziţiei: 78.000,00 lei fără TVA.
4. Procedura de atribuire: achiziţie directa.
5. Adresa la care se transmite oferta: sediul Primăriei Oraşului Negreşti, jud. Vaslui.
6. Limba in care trebuie elaborata oferta: Româna.
7. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: de la sediul autorităţii contractante sau la
emailul comunicat de ofertant.
8. Modul de prezentare al ofertei: conform documentaţiei de atribuire ataşate.

Depunerea ofertei se va face la sediul Primăriei Oraşului Negreşti, jud. Vaslui. Ofertele vor fi depuse direct sau expediate prin serviciul poştal sau de curierat, la Registratura Primăriei Oraşului Negreşti, jud. Vaslui.

Pentru expedierea prin posta sau prin curier, concurenţii îşi asuma responsabilitatea ca acestea sa ajungă la destinaţie în condiţiile cerute de regulament, cu respectarea datei si orei limita.

Mai multe detalii:

Achizitii publice

Previous Anunt Lista preliminară cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, valabilă în anul 2022

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: inforpnegresti@gmail.com.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020 Primăria Oraşului Negreşti