Informare privind Plata taxelor și impozitelor locale la inceput de an – 2022

Informare privind Plata taxelor și impozitelor locale la inceput de an – 2022

Începutul oricărui an aduce și obligativitatea achitării impozitelor și taxelor locale. De aceea, vă reamintim următoarele:

  • Pentru a beneficia de bonificația de 10%, impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport poate fi plătit integral până la 31 martie 2022
  • Bonificația de 10% se acordă indiferent de modalitatea de achitarea, online sau la ghișeele instituției
  • Termene de plată pentru impozitele și taxe locale sunt următoarele:

 

TIPUL CREANŢEI BUGETARE

RATA/ DATA SCADENŢEI

OBSERVAŢII

Impozit/taxă pe clădiri persoane fizice și juridice

Rata I: 31 martie

Rate egale

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Rata II: 30 septembrie

Impozit/taxă pe teren persoane fizice și juridice

Rata I: 31 martie

Rate egale

Impozitul anual pe teren de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Rata II: 30 septembrie

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice și juridice

Rata I: 31 martie

Rate egale

Impozitul anual pe mijlocul de transport, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Rata II: 30 septembrie

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Rata I: 31 martie

Rate egale

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Rata II: 30 septembrie

Impozitul pe spectacole

Lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul

Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu garaje/magazii

Rata I: 31 martie

Rata II: 30 septembrie

Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu terase

Rate lunare, până la data de 25 a lunii pentru care se datorează

Taxa de salubritate

Rate lunare, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează

Taxa pentru deșeuri inerte și nepericuloase

31 martie

Taxa pentru vizarea anuală a autorizaţiei de funcţionare

31 martie

Concesiuni/chirii

Potrivit prevederilor contractuale

Majorări de întârziere se calculează în cazul neachitării impozitului/taxei în termenele prevăzute de lege sau de Hotărârea Consiliului Local. Majorarea de întârziere este în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună începând cu ziua următoare termenului de scadență și până la ziua plăţii. Majorarea de întârziere se aplică pentru contribuabilii persoane fizice și persoane juridice.

Primăria Negrești oferă contribuabililor următoarele modalități de achitare a impozitelor și taxelor  locale:

I. ONLINE, prin platforma www.ghişeul.ro (Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar).

II. Plata prin virament bancar
Pentru plata prin virament bancar, se vor completa următoarele date:
1.  Beneficiar: Orașul Negrești;
2.  C.U.I. beneficiar: 13407333;
3.  Banca beneficiar: Trezoreria Negrești ;
4.  Conturile IBAN (informaţiile referitoare la conturile IBAN sunt pe site-ul https://negresti.ro/ova_sev/plata-impozitelor-si-taxelor-locale/ )

La rubrica explicații: numele contribuabilului.

III. Plata în numerar sau prin card bancar – se poate efectua la ghișeele Serviciului impozite și  taxe locale.

Recomandăm plata online tuturor persoanelor care au această posibilitate, mai ales în actualul context medical! Vă stăm la dispoziție pentru orice problemă întâmpinați și vă asigurăm de tot suportul nostru! Date contact: Primăria Negrești, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, cam. 20 Telefon: 0235457679, int. 125 Email: itx@negresti.ro. Vă mulțumim!
Previous ANL – actualizarea cuantumului chiriei pentru anul 2022

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Comunicare si Informatizare la adresa: ciprian.cercel@negresti.ro.
Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Negreşti se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.
Copyright @2020-2024 Primăria Oraşului Negreşti